Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

UWAGA RODZICE !

1.Przypominamy, że warunkiem odliczenia należności za wyżywienie dziecka w przedszkolu jest:
- telefoniczne lub osobiste zgłoszenie nieobecności dziecka do godz.7.15 (tel.605 255 340),
- całodzienna nieobecność dziecka w przedszkolu.
2. W czasie przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji(sierpień) warunkiem odliczenia należności za wyżywienie(dotyczy dzieci, których obecność zadeklarowano), jest choroba dziecka potwierdzona przez lekarza.
3. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, do 10 dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku dokonywania wpłaty przelewem na rachunek bankowy przedszkola, prosimy o wpłacanie kwot podanych przez przedszkole, "niezaokrąglonych".
Komunikat 2022-06-23, 11:07 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo