Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

UWAGA! PRACA DLA NAUCZYCIELA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie zatrudni nauczyciela przedszkola

Liczba miejsc pracy: 1
I. Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: nauczyciel
2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie, Gwiazdowo 43, 76-124 Żukowo; Filia w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno.
3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela na czas określony.

II. Wymagania niezbędne:
1. Wymagane kwalifikacje: studia I lub II stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem pedagogicznym. 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku..
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Obywatelstwo polskie.
III. Wymagania dodatkowe:
1.Komunikatywność - łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i z dorosłymi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi.
2.Umiejętność pracy w zespole, w tym dyskrecja, życzliwość, odpowiedzialność..
3. Kreatywność– w tym inicjatywność, pomysłowość i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów.
4.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych.
5. Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego w zakresie dotyczącym warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu.
6. Wysoka kultura osobista. 7. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje do języka angielskiego lub logopedii.Więcej informacji pod nr tel. 59 858-22-20 lub poprzez kontakt osobisty w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie, Gwiazdowo 43 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).Komunikat 2021-10-28, 10:50 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo