Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI " W świecie poezji dziecięcej"

REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„W świecie poezji dziecięcej”

I ORGANIZATOR KONKURSU:
•Przedszkole Gminne w Gwiazdowie
II CELE KONKURSU:
•Rozwijanie zdolności recytatorskich;
•Rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury;
•Popularyzowanie poezji dziecięcej;
•Integracja różnych środowisk przedszkolnych z terenu Gminy Sławno
•Zachęcanie do występów na scenie

III ZASADY UCZESTNICTWA:
1.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Sławno w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata i 5- 6 lat.
2.Każda placówka typuje dwoje dzieci (z każdej grupy wiekowej) wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych.
3.Uczestnicy konkursu indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz.
4.Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (np. podkład muzyczny, kostium, rekwizyty).
5.Komisję konkursową powołuje organizator.
6.W skład komisji wchodzą:
•dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie;
•przedstawiciel Urzędu Gminy Sławno;
•jeden przedstawiciel z każdego przedszkola ( podczas oceny nie oceniamy reprezentantów swojego przedszkola)

7. Kryteria oceny:
7.1. Recytację ocenia komisja stosując skalę
od 1 do 5 punktów.
7.2.Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
•dobór tekstu do tematu konkursu i jego pamięciowe opanowanie;
•interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
•kultura słowa;
•ogólne wrażenie artystyczne (gesty, element ruchu, rekwizyty, strój).

8. Decyzja komisji jest niepodważalna.

IV ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1.Konkurs odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 10.00. w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie do dnia 10 maja 2018r.
(załącznik nr 1).
3.Wykonawcy i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
4.Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez komisję w dniu konkursu.
5.Laureaci konkursu (I, II, III miejsca) otrzymają dyplom i nagrody. Pozostałym uczestnikom i ich opiekunom zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
6.Rodzic jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka oraz pisemnej zgody na udział dziecka w konkursie.
(załącznik nr 2, 3).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: nauczyciel Anna Rabenda nr tel. 604 421 576 , nr tel. Przedszkola 59 858 22 20.
ZAŁĄCZNIK NR 1 KARTA ZGŁOSZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DZIECKA
ZAŁĄCZNIK NR 3 ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
Konkurs trwał do: 2018-05-21, 00:00
Konkurs 2018-04-23, 18:44 | autor: Anna Rabenda
Przedszkolowo.pl logo