O NAS

IMG_2896

DSCF42801


Rozpoczęliśmy działalność 9 września 2013r.

W latach 2013-2015 przedszkole prowadzono w ramach projektu pn. "Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno", który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Za cel stawiamy sobie stworzenie miejsca, w którym dzieci czułyby się jak w domu - bezpieczne, spokojne i kochane; w którym " Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno i podziwiać je, a jednocześnie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły bezmyślnie."

top_left

Misja przedszkola
Nasz przedszkolak żyje w zgodzie z przyrodą

Wizja przedszkola
Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozumieli świat, w którym żyją, przyjmowali za niego odpowiedzialność, a w przyszłości aktywnie działali na rzecz ochrony środowiska. Chciałybyśmy aby dzieci wdrażane były do samodzielności w podejmowaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej oraz twórczej.

Naszą wizję opieramy na takich wartościach, jak:
• Uczciwość i rzetelność
• Wyrozumiałość i szacunek dla innych
• Tolerancja
• Dobre maniery
• Wsparcie emocjonalne


2293745471398429347name
Przedszkolowo.pl logo