kadra

przedszkole_gif


Kadra pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie to zespół pełnych pasji i entuzjazmu, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.
Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
Nauczyciel dyplomowany z 29 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe; studia podyplomowe w zakresie: Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną, Autyzm,pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika oraz wiele kursów doskonalących.
Nauczyciel współpracujący w grupie II- 5/4/3 latków.

NAUCZYCIELE

mgr ANNA RABENDA
Nauczyciel mianowany; 15 rok pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola; ukończyła studia magisterskie w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz wiele kursów doskonalących.
Wychowawca grupy I- 6/5 latków.

mgr IZABELA DĘGA - WNUK
Nauczyciel kontraktowy; rozpoczyna jedenasty rok pracy w zawodzie; ukończyła studia magisterskie w zakresie Pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe w zakresie Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim.
Wychowawca grupy II- 5/4/3 latków.
Nauczyciel współpracujący w grupi I - 6/5 latków.

JUSTYNA SZEWCZYK
Nauczyciel stażysta; rozpoczyna trzeci rok pracy w zawodzie; ukończyła studia licencjackie w zakresie Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Nauczyciel współpracujący w grupie II- 5/4/3 latków.


NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

mgr IZABELA DĘGA - WNUK - język angielski(prowadzony w ramach podstawy programowej w grupie 5/4/3 latków oraz 6/5 latków)
mgr - terapia logopedyczna


PRACOWNICY OBSŁUGI:

IWONA HALBINA - pomoc administracyjna
MONIKA BĄK - pomoc nauczyciela (grupa II) ,
JOANNA ROGALA - pomoc nauczyciela (grupa I) ,
EWELINA MAŁGORZEWICZ - pracownik kuchni

Przedszkolowo.pl logo