Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PT. "BARWY JESIENI"


Temat konkursu: „BARWY JESIENI”

Organizator: Ewelina Serewiś, Marta Roguska - Roszak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI ORAZ RODZICÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PT. ,, BARWY JESIENI”


I.REGULAMIN KONKURSU

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień.

II.CELE

•Kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
•Doskonalenie motoryki małej,
•Kształcenie estetycznych przeżyć dzieci,
•Budzenie zainteresowań światem przyrody jesiennej,
•Rozwijanie kreatywności,
•Dostrzeganie piękna otaczającej natury.

III. WARUNKI KONKURSU

Technika pracy: praca przestrzenna
Format pracy: dowolny
Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane:
- imię i nazwisko dziecka
- grupa
- adres placówki do której uczęszcza dziecko
- imię i nazwisko rodzica, pod którego kierunkiem praca została wykonana

IV. UCZESTNICY
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
•3-4-latki,
•5-6-latki

V.KRYTERIA
- Wykorzystanie darów jesieni
- Inwencja i pomysłowość
- Estetyka pracy

VI.UWAGI
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów przyznając nagrody i wyróżnienia.

Prace prosimy dostarczyć do dnia 17.10.2016r. (poniedziałek) do wychowawcy grupy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.10.2016r. (poniedziałek).
Konkurs trwał do: 2016-10-17, 00:00
Konkurs 2016-10-05, 19:09 | autor: Ewelina Serewiś
Przedszkolowo.pl logo