Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

UWAGA UWAGA KONKURS "EKO ZABAWKA"

ORGANIZATOR KONKURSU: Przedszkole Gminne
w Gwiazdowie Filia w Sławsku.

CELE KONKURSU:

-pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,

-rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,

-rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

-rozwijanie zdolności manualnych,

-wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,

UCZESTNICY: dzieci przedszkolne z rodzicami

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Wykonanie zabawki (przedmiotu umożliwiającego zabawę, grę) z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych (papieru, plastiku, tektury, tkanin jutowych, lnianych i bawełnianych, sznurków itp.) w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

2.Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
- nazwa zabawki,
- imię i nazwisko autora

3.Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
- wrażenie estetyczne,
- stopień realizacji podanych wytycznych.

4.Prace należy złożyć do 17 października 2014r. w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie lub w Sławsku w zależności gdzie dziecko uczęszcza do Przedszkola.
Uwaga !!! Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

5.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21 października .

PRAWA ORGANIZATORA:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w Przedszkolu w Gwiazdowie lub w Sławsku w zależności od tego, gdzie zostały złożone.
Serdecznie zapraszamy !!!
Konkurs trwał do: 2014-10-17, 00:00
Konkurs 2014-09-29, 20:35 | autor: Ewelina Serewiś
Przedszkolowo.pl logo