Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

RODZICU ! SPRAWDZ, CZY U TWOJEGO DZIECKA NIE WYSTĘPUJE RYZYKO DYSLEKSJIDrodzy Rodzice!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie planuje w roku szkolnym 2014/2015 wdrożenie systemu działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie u dzieci w wieku 5-6 lat oraz w klasach I późniejszemu rozwojowi zaburzeń typu dyslektycznego, w ramach wdrożenia jednego z priorytetowych kierunków polityki oświatowej państwa, tj. „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.
Działania te będą realizowane w etapach:
Etap I – badania przesiewowe w przedszkolach w grupach 5-6-latków oraz w szkołach podstawowych w klasie I w kierunku diagnozy ryzyka dysleksji, polegające na wypełnieniu przez rodziców kwestionariuszy obserwacji dziecka (Skala Ryzyka Dysleksji).
Etap II – badania indywidualne dzieci z grupy ryzyka dysleksji na terenie przedszkola, szkoły lub Poradni.
Etap III – przekazanie pisemnej informacji nauczycielom i rodzicom na temat wyników badań oraz zaleceń do pracy z dzieckiem.
Etap IV – możliwość udziału w grupie terapeutycznej prowadzonej na terenie Poradni.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie do dnia 03.10.2014r. kwestionariusza obserwacji zachowań dziecka (Skali Ryzyka Dysleksji),który otrzymacie Państwo z przedszkola.


Dziękujemy
Dyrektor Poradni z Pracownikami

Uwaga! Udział w badaniach diagnostycznych i działaniach terapeutycznych jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
Komunikat 2014-09-18, 19:38 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo