Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "WIOSENNE PRZEBUDZENIE"

ORGANIZATOR KONKURSU:
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie - Filia w Sławsku.

CELE KONKURSU:
- Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
- Rozwijanie kreatywności.
- Popularyzacja działań plastycznych.

FORMA :
- praca plastyczna, format kartki A3 lub A4

TECHNIKA
- dowolna: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wylepianie, collage ( oprócz technik przestrzennych).

JURY OCENIA:
- sposób i estetyka wykonania
- kreatywność
- dobór materiałów
- zgodność tematu pracy z regulaminem

TEMATYKA PRACY:
Stworzenie pracy plastycznej związanej z wczesną wiosną pt. „Wiosenne przebudzenie”.

UCZESTNICY:
- dzieci przedszkolne z rodzicami

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Rozpoczęcie konkursu nastąpi 24 marca 2014r. Prace należy złożyć do 11 kwietnia 2014r. w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie lub w Sławsku w zależności gdzie dziecko uczęszcza do Przedszkola.
Każda praca powinna zawierać metryczkę: kartkę z imieniem, nazwiskiem dziecka i rodzica (rodziców), nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu, wychowawca grupy. Prace złożone lub przesłane po terminie nie będą oceniane.

PRAWA ORGANIZATORA:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w Przedszkolu w Gwiazdowie lub w Sławsku w zależności od tego, gdzie zostały złożone.

Serdecznie zapraszamy !!!
Konkurs trwał do: 2014-04-11, 23:59
Konkurs 2014-03-23, 20:18 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo