Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

"PAPIEROWE CUDA" - KONKURS OGÓLNOPOLSKI

Samorządowe Przedszkole nr 152
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.„Papierowe cuda”

Patronat Honorowy nad konkursem objęli:
Bliżej Przedszkola wraz z Panem Robertem Halikiem
oraz
Pan Piotr Serafin – Przewodniczący Dzielnicy XV w KrakowieCele konkursu:
- wykorzystanie papieru, jako źródła bogactwa pomysłów;
- inspirowanie dzieci do twórczego działania;
- zapoznanie dzieci ze sztuką orgiami w formie płaskiej i przestrzennej;
- wymiana wzajemnych doświadczeń w rozwijaniu twórczości plastycznej u dzieci.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 - 6-letnich. Preferowane prace indywidualne.
2. Technika: prace płaskie – format A-4 i przestrzenne – wielkość do 30cm.
3. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 szt.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę (wykonaną techniką komputerową), umieszczoną z tyłu pracy (imię, nazwisko i wiek dziecka, adres przedszkola oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca)
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów oraz publikację prac. O zgodę powinni zadbać nauczyciele w swoich oddziałach.
6. Dyplomy potwierdzające udział w konkursie otrzymają wszystkie przedszkola. Przewidziano również dyplomy dla nagrodzonych dzieci i ich nauczycieli.
7. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o dołączenie koperty zwrotnej A4 ze znaczkiem.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole152krakow.blizej.info, na stronie Facebook – Przedszkole Samorządowe 152 w Krakowie oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl
9. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną przesłane pocztą. (Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie możemy również wysłać na życzenie drogą elektroniczną.)
10. Prace należy przesłać na adres organizatora do dnia 31.03.2014r (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "PAPIEROWE CUDA - KONKURS"
11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.

Ocena prac:
Komisja oceni nadesłane prace plastyczne, biorąc pod uwagę: zgodność z wymogami regulaminu, oryginalność i pomysłowość prac, samodzielność wykonania oraz estetykę wykonania i ogólne wrażenie artystyczne. Przewidziano 3 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!


Informacji o konkursie udziela:
Agata Dziechciarczyk – tel.: 604 772 477 lub adres e-mail: agusiagadusia@interia.pl
Dorota Stępień – tel.: 696 706 105 lub adres e-mail: d.stepien@poczta.fm

ADRES PRZEDSZKOLA
Samorządowe Przedszkole nr 152
„Akademia Dziecięcej Twórczości”
os. Piastów 10
31 – 623 Kraków
Komunikat 2014-03-20, 20:38 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo