Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

UWAGA RODZICE! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W GWIAZDOWIE

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn.: „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno” rozpoczyna się kolejny nabór do Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

W ramach projektu opieka przedszkolna w placówce jest całkowicie bezpłatna i obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej. Dzieci uczęszczające do przedszkola będą miały zapewnione również bezpłatne wyżywienie.

Przedszkole Gminne w Gwiazdowie czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie deklaracji dostępnej w sekretariacie Urzędu Gminy, w przedszkolu lub na stronie www.gminaslawno.pl w zakładce Oświata, Przedszkola – ogłoszenia i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Sławno – pokój nr 10 do dnia 15 kwietnia 2014 r.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola
Uprzejmie informujemy, że składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie w terminie:
17 – 30 marca 2014 r.
Druk do pobrania w kancelarii przedszkola,u wychowawcy lub poniżej w plikach do pobrania.
Potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka w w/w terminie jest obligujące, później dziecko uczestniczyć będzie w rekrutacji jak inni.
Od 1 do 15 kwietnia b.r. odbędzie się rekrutacja na pozostałe wolne miejsca.
Rodzice starający się o odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego winni dostarczyć odroczenie ( opinie poradni)lub oświadczenie wraz z deklaracją do 10 kwietnia 2014 r.
Deklaracje należy składać u nauczycieli lub w kancelarii przedszkola.

Pliki do pobrania:
Komunikat 2014-03-18, 21:33 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo