Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Tydzień eksperymentów i doświadczeń z wodą w grupie starszaków

Starszaki w minionym tygodniu zamieniły się w małych chemików i eksperymentowały. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Badały co pływa, a co tonie w wodzie; co się w wodzie rozpuszcza, a co nie”. Mali badacze przelewali wodę sprawdzając tym samym w którym naczyniu jest najwięcej wody, a w którym najmniej. Z dużą pasją, dzieci stworzyły prace plastyczne poznaną techniką "mokre w mokrym”. A obserwując wyrabianie masy solnej dowiedziały się , że do jej wykonania niezbędna jest również woda. Podczas zajęć „Wszystkimi zmysłami eksperymentuję” dzieci wąchały i smakowały wodę o różnych smakach, określały jej smak: kwaśny, słodki; bez smaku; rozpoznawały po dotyku materiały przyrodnicze w tym wodę i kostki lodu. Podczas wszystkich doświadczeń i eksperymentów dzieci same dochodziły do formułowania wniosków. Zabawy z wodą podobały się małym odkrywcom i sprawiły wszystkim wiele radości.
Relacja 2019-02-24, 21:34 | autor: Anna Rabenda
Przedszkolowo.pl logo