Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Państwo,
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie, Filia w Koszalinie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.


Zalety:
szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej;
wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
pogryzienie przez psa i kota, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia;
możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru;
trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie;
jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku;
zwrot kosztów korepetycji.

Przedmiotem ubezpieczenia: zdrowie i życie ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:
- nauki lub pracy,
- w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,
- w życiu prywatnym, powstałe na terytorium całego świata.

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu pod warunkiem, że nie jest to uprawianie sportu w celach zarobkowych.

Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie.Zasady likwidacji szkód (szybka ścieżka likwidacji):
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej.
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 801 120 000 lub (+48) 22 501 60 00.
Formy zgłoszenia szkody:
Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY.
Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa - www.compensa.pl bądź w szkole.

Dodatkowe zniżki dla personelu, prawnych opiekunów dzieci oraz młodzieży.
ubezpieczeniu COMPESNA RODZINA – do 10%;
ubezpieczeniu COMPESNA MÓJ DOM – do 10%;
ubezpieczeniu COMPENA VOYAGE – do 10%;

Warunki ubezpieczenia:
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie szkolne III 184 zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r. - ZAŁĄCZNIK NR 2

TABELA SUM UBEZPIECZENIA I WYMIARU SKŁADEK- ZAŁĄCZNIK NR 1
Z poważeniem,
Lubomira Perzyńska
696 767 398
Pliki do pobrania:
Komunikat 2018-09-20, 10:01 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo