Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W II EDYCJI KONKURSU "MAKULATURĘ ZBIERAMY, CZYSTOŚĆ I NAGRODY ZDOBYWAMY"

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
2. UCZESTNICY KONKURSU: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz grupy świetlicowe znajdujące się na terenie Gminy Sławno.
3. CELE KONKURSU
:a) podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia,b) wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole,c) upowszechnienie wiedzy na temat ekologii-praktyczna edukacja ekologiczna.
4. PRZEDMIOT KONKURSU:
Konkurs polega na zebraniu przez uczniów jak największej ilości makulatury (gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty itp.) w kg. Zwycięży klasa, której uczniowie w sumie zbiorą największą ilość makulatury.
5.CZAS TRWANIA KONKURSU: 08.05-31.05.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15.06.2018 r., wręczenie nagród do dnia 22.06.2018 r.
6. ZASADY ZBIÓRKI:
a) dostarczona makulatura powinna być zważona i spakowana,
b) spakowana w paczki makulatura nie powinna przekraczać 10 kg,
c) zważoną i opisaną nazwiskiem i grupą makulaturę należy składować w danej placówce,
d) zbierane surowce powinny być czyste.
7. KRYTERIA OCENY:
a) Kategoria I – nagrodzonych zostanie 3 wychowanków przedszkola, którzy zebrali największą ilość makulatury,
b) Kategoria II – nagrodzonych zostanie 3 uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury.
c) Kategoria III – nagrodzono zostanie klasa, która zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia.
8. NAGRODY:
a) Kategoria I – Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Komisja przyzna nagrody rzeczowe.
b) Kategoria II – Za zajęcie pierwszego miejsca Komisja przyzna trampolinę fitness, drugie rolki, trzecie przenośny głośnik bluetooth.Id: 6A4BC010-E590-4C5C-AF44-579CDDB6EC1D.
c) Kategoria III- Klasa , która uzbiera najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia zostanie nagrodzona wyjazdem do kina na wybrany seans.
9.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie
Komunikat 2018-05-09, 07:41 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo