Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Wewnątrzprzedszkolne eliminacje do konkursu "Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy"

Konkurs plastyczny
„ Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy”

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału
w wewnątrzprzedszkolnych eliminacjach do konkursu pt. „ Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy” organizowanego przez Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie.
Cele konkursu:
- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci
- kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci
- kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci
Założenia organizacyjne:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7 lat
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej nie publikowaną, samodzielnie wykonaną pracę
- na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (druk komputerowy)
- praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną: rysunek kredkami, pastele suche, wyklejanki, callage, itp.
- osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.UNr 133, poz 833, z późn.zm)
- ostateczny termin zgłaszania prac upływa 20.04.2018r.
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.04.2018 r.
Wszystkie prace zostaną nagrodzone upominkiem. Spośród zgłoszonych prac wyłonione zostanie
5 prac, które zostaną przesłane do Organizatora Konkursu.
Komunikat 2018-04-13, 05:47 | autor: Dorota Szpreniec
Przedszkolowo.pl logo