Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Na przedszkolnej tablicy informacyjnej umieszczono listę z przydziałem dzieci do poszczególnych grup przedszkolnych.
Informacje o przydziale dziecka do grupy przekazywane są również telefonicznie.
2. W dniach 31.08 - 1.09. 2017 ( czwartek - piątek)w godzinach 8.00 - 14.00 zapraszamy wszystkich rodziców do przedszkola w celu podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018.
3. PRZYWOZY I ODWOZY DZIECI:
Przywozy do przedszkola:
6.45- Kosierzewo
6.50- Kwasowo
6.55- Pomiłowo
7.50- Łętowo
8.00- Żukowo (koło szkoły)
8.05- Janiewice
8.10- Brzeście

Odwozy z przedszkola:
13.15- Kwasowo
13. 40- Brzeście, Janiewice, Żukowo, Łętowo

Dzieci w grupie 5-6 latków w dni , w które będzie religia będą odjeżdżały później.
Godziny odjazdu zostaną podane.
4. Podstawa programowa będzie realizowana w godz. 8.15-13.15
5. 04.09.2017r.(poniedziałek) dowozy i odwozy według stałego rozkładu.
W przedszkolu nie ma uroczystego rozpoczęcia roku.
01.09.2017r. nie będzie dowozu i odwozu autobusem.
6. W porozumieniu z Organem Prowadzącym i Radą Rodziców zmieniono wysokość opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
Koszt wyżywienia wynosić będzie:
- śniadanie-2,00zł
- obiad-5,40zł
- podwieczorek-1,20zł
7. Z powodu ograniczonej liczby miejsc w grupie popołudniowej (grupa nie może liczyć więcej niż 25 dzieci), w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustalono kryteria , których spełnienie (przynajmniej jednego) stwarza pierwszeństwo do wydłużonego pobytu dziecka w przedszkolu (rodzic składa odpowiednie oświadczenie przy podpisywaniu umowy).
Są to:
1. Brak odwozu o określonej godzinie po podstawie programowej (Pomiłowo, Kwasowo)
2. Praca zawodowa obojga rodziców
3. Prowadzenie przez rodziców gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego
4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez rodziców
5. Samotne wychowywanie dziecka/dzieci
Kryteria dodatkowe, jeżeli pozostaną wolne miejsca:
1. Jeden z rodziców pracuje w delegacji.

Komunikat 2017-08-30, 17:36 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo