Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Ogólnopolski Program "Bezpieczne Przedszkole"Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo przedszkolaków nasza placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu "Bezpieczne Przedszkole", który był realizowany w grupie najstarszej. Treści i cele programu są zgodne z obowiązującą nas podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.
Podczas realizacji programu systematycznie przypominaliśmy zasady korzystania ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym i w sali, w trakcie spacerów i wycieczek przedszkolaki utrwalały zasady pieszego ruchu drogowego, a przed każdą wycieczką przypominano zasady bezpieczeństwa. Podczas zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały urządzenia domowe, a także omawiały etapy
bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, utrwalały zasady postępowania w sytuacji zgubienia się oraz podczas spotkań z nieznajomymi. Dzieci wymieniały zagrożenia płynące z otoczenia, rozróżniały grzyby oraz produkty jadalne i niejadalne, a także przekazano podstawowe informacje na temat obchodzenia się z lekarstwami. Przedszkolaki poznawały piosenki o bezpieczeństwie oraz wykonywały książeczki bezpiecznego przedszkolaka. Program pozwolił na przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności, które mogą uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotować do rozważnego udziału w dorosłym życiu.
Relacja 2017-06-17, 14:50 | autor: Ewelina Serewiś
Przedszkolowo.pl logo