Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Sensoplastyka

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:
•węchu
•wzroku
•dotyku
•słuchu
• smaku
Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:
• wspieramy rozwój zmysłów,
• wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
• dbamy o usprawnienie ruchowe
• wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę
są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
• poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
• wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.
Plastyka Sensoryczna opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu – działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji, a wiadomo – zrelaksowany i szczęśliwy opiekun to szczęśliwe dziecko:-).”
W dniu dzisiejszym dzieci z grupy „Sówek” brały udział w warsztatach Sensoplastycznych, których głównym celem i założeniem jest to, aby dziecko inicjowało zabawę. W trakcie zajęć frajdę sprawiało nie tylko kreatywne tworzenie. Z racji, iż na zajęciach nie było ograniczeń, dzieci robiły co chciały – mogły się po prostu pobrudzić.
Agnieszka Mielczarek
Relacja 2017-03-28, 15:27 | autor: Anna Keller
Przedszkolowo.pl logo