kadra

przedszkole_gifKadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
Nauczyciel dyplomowany z 26 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe; studia podyplomowe w zakresie:
Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną, Autyzm,pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika oraz wiele kursów doskonalących.
Nauczyciel współpracujący w grupie 5 latków.

NAUCZYCIELE

mgr ANNA RABENDA
Nauczyciel mianowany z 12 letnim stażem pracy;ukończyła studia licencjackie w zakresie Wychowanie przedszkolne oraz magisterskie w zakresie Pedagogika i wiele kursów doskonalących.
Wychowawca grupy 6 latków.

lic. DOROTA SZPRENIEC
Nauczyciel kontraktowy; 3 rok pracy w zawodzie nauczyciela; ukończyła studia licencjackie w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna oraz studia podyplomowe w zakresie: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, Przygotowanie pedagogiczne, Logopedia.
Wychowawca grupy 5 latków.

lic. ANITA MATEJUCZYK w zastępstwie za mgr EWELINĘ SEREWIŚ
Nauczyciel stażysta; rozpoczyna pracę w zawodzie; ukończyła studia licencjackie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim.
Wychowawca grupy 4/3 latków.

mgr SYLWIA CZOSNEK
Nauczyciel kontraktowy.Rozpoczyna trzeci rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Ukończyła studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Nauczyciel współpracujący w grupie 4/3 latków.


NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

lic. DOROTA SZPRENIEC - język angielski(prowadzony w ramach podstawy programowej w grupie 6 i 5 latków)
lic. ANITA MATEJUCZYK - język angielski(prowadzony w ramach podstawy programowej w grupie 4/3 latków)
mgr AGATA ROJEWSKA - terapia logopedyczna
mgr GRAŻYNA GÓRNIK - religia (grupa I -6 latki)


PRACOWNICY OBSŁUGI:

IWONA HALBINA - pomoc nauczyciela/obsługa kancelaryjna przedszkola
AGNIESZKA JĘDRZEJCZYK- pomoc nauczyciela (grupa II),
MONIKA BĄK - pomoc nauczyciela (grupa III) ,
EWELINA MAŁGORZEWICZ - pracownik kuchni
JAN HADRYŚ- konserwator ( jeden dzień w tygodniu)

kadra
Przedszkolowo.pl logo