kadra

przedszkole_gifKadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
Nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe; studia podyplomowe w zakresie:
Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną, Autyzm,pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika oraz wiele kursów doskonalących.
Nauczyciel współpracujący w grupie 4/5 latków.

NAUCZYCIELE

mgr ANNA RABENDA
Nauczyciel mianowany z 11 letnim stażem pracy;ukończyła studia licencjackie w zakresie Wychowanie przedszkolne oraz magisterskie w zakresie Pedagogika i wiele kursów doskonalących.
Wychowawca grupy 5/6 latków.

lic. DOROTA SZPRENIEC
Nauczyciel stażysta; 3 rok pracy w zawodzie nauczyciela; ukończyła studia licencjackie w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna oraz studia podyplomowe w zakresie: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, Przygotowanie pedagogiczne.
Kończy studia podyplomowe z zakresie Logopedia.
Wychowawca grupy 4/5 latków.

mgr ANNA BRZOZOWSKA
Nauczyciel stażysta.Rozpoczyna drugi rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Ukończyła studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Nauczyciel współpracujący w grupie 3/4 latków.

lic. MONIKA WAĆKOWSKA w zastępstwie za mgr EWELINĘ SEREWIŚ
Nauczyciel stażysta; rozpoczyna pracę w zawodzie; ukończyła studia licencjackie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Wychowawca grupy 3/4 latków.

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

lic. DOROTA SZPRENIEC w zastępstwie za EWELINĘ SEREWIŚ - język angielski(prowadzony w ramach podstawy programowej we wszystkich grupach)
mgr AGATA MIKOŁAJCZYK - terapia logopedyczna
mgr GRAŻYNA GÓRNIK - religia (grupa I -6/5 latki)
mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK - rewalidacja indywidualna


PRACOWNICY OBSŁUGI:

IWONA HALBINA - pomoc nauczyciela/obsługa kancelaryjna przedszkola
AGNIESZKA JĘDRZEJCZYK- pomoc nauczyciela (grupa I),
ANITA MATEJUCZYK - pomoc nauczyciela (grupa II) ,
ADRIANNA PAWLAKstażystka- pomoc nauczyciela (grupa III)
EWELINA MAŁGORZEWICZ - pracownik kuchni
JAN HADRYŚ- konserwator ( jeden dzień w tygodniu)

kadra
Przedszkolowo.pl logo